CEPC'08

November 28–30, 2008
Wrocław, Poland

Previous CEPC contests

CEPC 2007
České Vysoké Učení Technické v Praze
CEPC 2004–2006
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
CEPC 2003
Uniwersytet Warszawski
CEPC 2002
Uniwersytet Warszawski
CEPC 2001
Uniwersytet Warszawski
CEPC 2000
České Vysoké Učení Technické v Praze
CEPC 1999
České Vysoké Učení Technické v Praze
CEPC 1998
České Vysoké Učení Technické v Praze
CEPC 1995–1997
Univerzita Komenského v Bratislave
Printer-friendly version of this page